Skip to content

Termeni și condiții de utilizare a website-ului ASCB

Înapoi la site

1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului ascb.ro de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

ASCB sau Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 este entitatea legală de care aparține acest site. Datele de contact ale asociației se află aici.

2. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a serviciilor și produselor Operatorului acestui website. Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu va acorda nicio garanție referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului ascb.ro.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 sau a afiliaților săi. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate despre optimizarea pentru motoarele de căutare, serviciile, produsele și ofertele speciale ale Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu pot garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru și de aceea ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul ascb.ro conform prezentului document.

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este promovarea conținutului, a serviciilor și produselor oferite de Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 prin intermediul a ASCB.ro și realizarea de statistici. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către contact [@] ascb.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Când vizitați site-ul web al ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ați urmat link-ul către site-ul în discuție. De asemenea, dacă sunteți conectat în contul de Facebook, site-ul ar putea urmări acest lucru pentru a vă îmbunătăți experiența. Aceste informații de pe Facebook nu sunt stocate. Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate resursele puse la dispoziție pe site de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea resurselor solicitate.

Datele sunt colectate doar pe baza consimțământului dumneavoastră în relația cu Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti – 2006 şi conform cerinţelor legale. Prelucrarea lor se face în condiţii de legalitate, echitate şi transparentă, cu asigurarea securităţii adecvate a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Personalul Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti respecta cu stricteţe cerinţele legale în privinţa protecţiei datelor şi are grijă ca toate operaţiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

7. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 cu scopul înscrierii dumneavoastră în Asociație, sau în scopuri pur promoționale și statistice. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

8. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

  • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înscriere, atunci când este cazul.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

  • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
  • să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
  • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
  • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.

În cazul nerespectării acestor condiții, ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

9. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

  • prelucrarea acestor date și informații personale de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 în vederea efectuării unor studii de piață;
  • soluționarea de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
  • alte activități întreprinse de ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 vor păstra confidențialitatea acestor informații. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 nu vor distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

10. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul ascb.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 prin acest sistem asupra drepturilor lor.

Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: contact [@] ascb.ro.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 în privința utilizării site-ului ascb.ro. ASCB.ro și Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact [@] ascb.ro.

Copyright ASCB. Toate drepturile rezervate.

Înapoi la site