Skip to content

Politică de confidențialitate

POLITICA GENERALA DE CONFIDENȚIALITATE

În colectarea, procesarea și păstrarea datelor cu caracter personal

Înapoi la site

1. Introducere

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR), Prezența Politică de confidențialitate vizează numai utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru.  ASCB depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor Dumneavoastră personale în calitate de persoană vizată atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, prin prezența politică stabilim atât modul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți că și persoană vizată dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezenței Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru. 

ASCB se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR) și prin prezența Politică generală de Confidentialitate vom puncta câteva aspecte importante.

ASCB sau Asociația Studenților la Construcții din București – 2006 este entitatea legală de care aparține acest site. Datele de contact ale asociației se află aici.

2. Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoană vizată

Prin furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către ASCB a datelor colectate în următoarele scopuri:

  • Pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a va răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail; 

  • Pentru a va prelua solicitările online transmise prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul ascb.ro/contact caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa; 

  • Pentru procesul de recrutare atunci când aplicați online pentru una din pozițiile deschise spre ocupare, caz în care ne va fi necesar numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. Atunci când aplicați pentru una din pozițiile deschise spre ocupare în cadrul ASCB datele personale vor fi procesate și controlate de către ASCB și vor fi folosite numai în scopul recrutării (interviu, comunicări ce au legătură cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite în procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară recrutării și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții/candidații doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale după încheierea procesului de recrutare, sunt rugați să contacteze pe adresa contact@ascb.ro

Datele Dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând că datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

3. Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR) conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Pe toată durata în care datele personale sunt păstrate de către ASCB, Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicită să va ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană vizată contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care ASCB nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoană vizată  s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email contact@ascb.ro.

În plus, începând cu 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale va puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa camildorofte@ascb.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4. Transferul de date

ASCB nu va transferă, vinde sau oferă la schimb datele Dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

5. Securitatea datelor Dumneavoastră 4. Transferul de date

ASCB a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

6. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului ASCB.

7. Responsabilitate

ASCB este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în această Politică. ASCB va menține sub responsabilitatea să o evidență a procesării datelor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email contact@ascb.ro

8. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări a securităţii datelor. ASCB are obligația notificării Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

10. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicită în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisă în art. 1 din prezența, exercitarea drepturilor de persoană vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezența politică și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la contact@ascb.ro

11. Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns 

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre ASCB transmitand astfel un email la adresa contact@ascb.ro. Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

12. Modificări/completări ale acestei politici

ASCB își rezervă dreptul de a modifică această politică unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urmă unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezenței Politici ASCB le va face cunoscute prin intermediul website-ului  ascb.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politică generală de confidențialitate.

Înapoi la site